Kết Quả Xổ Số Điện toán Max3D Vietlott Trực Tiếp Hôm Nay

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 20-03-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 473 304
Nhì 175 029 682 822
Ba 778 050 011
675 910 917
KK 997 108 902 094
122 258 321 412
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1473, 304341.000.000
G.2175, 029, 682, 82277350.000
G.3778, 050, 011, 675, 910, 917164210.000
G.KK997, 108, 902, 094, 122, 258, 321, 412171100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK391.000.000
G.6Trùng 1 số G1472150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK430040.000

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 17-03-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 979 886
Nhì 259 959 515 473
Ba 847 804 769
403 060 855
KK 723 208 501 785
318 381 245 510
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1979, 886501.000.000
G.2259, 959, 515, 473104350.000
G.3847, 804, 769, 403, 060, 85559210.000
G.KK723, 208, 501, 785, 318, 381, 245, 510115100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK231.000.000
G.6Trùng 1 số G1369150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK282340.000

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 15-03-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 441 498
Nhì 494 381 121 561
Ba 400 134 765
961 487 459
KK 200 075 710 549
158 016 057 206
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1441, 498291.000.000
G.2494, 381, 121, 56184350.000
G.3400, 134, 765, 961, 487, 45985210.000
G.KK200, 075, 710, 549, 158, 016, 057, 206147100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3110.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK251.000.000
G.6Trùng 1 số G1269150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK315540.000

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 13-03-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 038 398
Nhì 750 435 846 046
Ba 398 944 120
732 956 441
KK 162 577 515 680
777 799 372 501
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1038, 398481.000.000
G.2750, 435, 846, 04669350.000
G.3398, 944, 120, 732, 956, 441119210.000
G.KK162, 577, 515, 680, 777, 799, 372, 501182100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2140.000.000
G.3Trùng 2 số G3610.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK115.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK461.000.000
G.6Trùng 1 số G1439150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK438140.000

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 10-03-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 821 057
Nhì 824 839 293 507
Ba 847 605 873
220 086 877
KK 859 550 896 449
394 356 967 297
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1821, 057211.000.000
G.2824, 839, 293, 50776350.000
G.3847, 605, 873, 220, 086, 87772210.000
G.KK859, 550, 896, 449, 394, 356, 967, 297125100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3210.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK781.000.000
G.6Trùng 1 số G1218150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK327640.000

Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 08-03-2023

Giải Dãy số trúng
Nhất 746 674
Nhì 912 442 506 112
Ba 231 842 836
761 379 381
KK 168 571 444 892
654 098 698 823
Max3D
Giải thưởngKết quảSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
G.1746, 67401.000.000
G.2912, 442, 506, 1120350.000
G.3231, 842, 836, 761, 379, 3810210.000
G.KK168, 571, 444, 892, 654, 098, 698, 8230100.000
Max3D+
G.1Trùng 2 số G101.000.000.000
G.2Trùng 2 số G2040.000.000
G.3Trùng 2 số G3010.000.000
G.4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G.5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G.6Trùng 1 số G10150.000
G.7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
TẮT QUẢNG CÁO [X]