Thống Kê Theo Ngày Kết Quả Xổ Số Truyền Thống

Thống Kê Theo Ngày Kết Quả Xổ Số Truyền Thống

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ sáu trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất72 (4 lần), 17 (3 lần), 19 (3 lần), 25 (3 lần), 42 (3 lần), 59 (3 lần), 66 (3 lần), 76 (3 lần), 96 (3 lần), 99 (3 lần), 06 (2 lần), 09 (2 lần), 18 (2 lần), 24 (2 lần), 27 (2 lần), 29 (2 lần), 31 (2 lần), 35 (2 lần), 36 (2 lần), 37 (2 lần), 47 (2 lần), 48 (2 lần), 51 (2 lần), 52 (2 lần), 65 (2 lần), 68 (2 lần), 85 (2 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất02 (0 lần), 03 (0 lần), 05 (0 lần), 07 (0 lần), 08 (0 lần), 10 (0 lần), 15 (0 lần), 16 (0 lần), 21 (0 lần), 23 (0 lần),

TẮT QUẢNG CÁO [X]