Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79151 ngày (30.20%)173 lần ( 1.3%) 1.15 lần/ngày (114.57%)
61142 ngày (28.40%)161 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.38%)
52138 ngày (27.60%)160 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.94%)
62138 ngày (27.60%)168 lần ( 1.2%) 1.22 lần/ngày (121.74%)
44137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
43135 ngày (27.00%)150 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
49133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
10132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
90132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
20131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
89131 ngày (26.20%)156 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
16128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
96128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
32127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
56127 ngày (25.40%)151 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.90%)
63127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
19126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
22126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
75125 ngày (25.00%)137 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.60%)
18124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
21124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
41124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
95124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
42123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
50123 ngày (24.60%)129 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.88%)
67123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
70123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
82123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
84123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
03122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
30122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
60122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
68122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
72122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
93122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
26121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
57121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
66121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
87121 ngày (24.20%)136 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
92121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
17120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
25120 ngày (24.00%)128 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
36120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
59120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
65120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
83120 ngày (24.00%)145 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.83%)
86120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
97120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
06119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
40119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
08118 ngày (23.60%)143 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.19%)
33118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
88118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
99118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
04117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
15117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
74117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
81117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
91117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
00116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
11116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
13116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
35116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
37116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
64116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
69116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
02115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
39115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
98115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
05114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
09114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
47114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
53114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
12113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
24113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
29113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
46112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
55112 ngày (22.40%)118 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.36%)
73112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
07111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
14111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
71111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
78111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
27110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
58109 ngày (21.80%)117 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
80109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
94109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
54108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
34107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
38107 ngày (21.40%)122 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
77107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
23106 ngày (21.20%)121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
45106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
31105 ngày (21.00%)112 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
51105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
28104 ngày (20.80%)120 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
76104 ngày (20.80%)113 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.65%)
01103 ngày (20.60%)111 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.77%)
8598 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
TẮT QUẢNG CÁO [X]