Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
79149 ngày (29.80%)170 lần ( 1.3%) 1.14 lần/ngày (114.09%)
44138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
20137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
43135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
62135 ngày (27.00%)160 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
70134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
96134 ngày (26.80%)149 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.19%)
36133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
61133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
16132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
42130 ngày (26.00%)155 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
56130 ngày (26.00%)153 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
82130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
10128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
21128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
41127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
52127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
67127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
68127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
91127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
18126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
40125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
83125 ngày (25.00%)149 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
34124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
87124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
04123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
64123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
65123 ngày (24.60%)147 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
30122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
32122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
49122 ngày (24.40%)145 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
55122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
60122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
72122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
88122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
97122 ngày (24.40%)144 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
26121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
46121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
75121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
93121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
13120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
19120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
74120 ngày (24.00%)132 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
84120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
95120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
08119 ngày (23.80%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.49%)
17119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
57119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
92119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
11118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
12118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
22118 ngày (23.60%)122 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.39%)
38118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
58118 ngày (23.60%)129 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
66118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
90118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
03117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
51117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
53117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
73117 ngày (23.40%)140 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.66%)
76117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
05116 ngày (23.20%)141 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.55%)
24116 ngày (23.20%)141 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.55%)
31116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
48116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
15115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
35115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
89115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
99115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
06114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
47114 ngày (22.80%)133 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
59114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
86114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
50113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
54113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
81113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
14112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
39112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
78112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
00111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
29111 ngày (22.20%)123 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
07110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
80110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
94110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
02109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
23109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
33109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
71109 ngày (21.80%)125 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
09108 ngày (21.60%)127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
25108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
63108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
98108 ngày (21.60%)124 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
01107 ngày (21.40%)114 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (106.54%)
37107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
27106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
69104 ngày (20.80%)118 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
28102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
77102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
4598 ngày (19.60%)115 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.35%)
8598 ngày (19.60%)111 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
TẮT QUẢNG CÁO [X]